Attention Marketing
to sztuka zarządzania
uwagą

Sprawnie poruszamy się między światem biznesu,
instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi.

Budujemy strategie komunikacyjne
wspierające sprzedaż

Attention Marketing Consulting to biznesowe doradztwo, które poprawia kluczowe wskaźniki
związane ze sprzedażą i wizerunkiem przedsiębiorstwa.

Wzmocnienie
wizerunku

Wsparcie
sprzedaży

Zarządzanie
kryzysem

Doradztwo
biznesowe

Relacje
inwestorskie

Attention Marketing to sztuka zarządzania uwagą. To sposób myślenia o
zarządzaniu strategicznym, sprzedaży, marketingu i PR, jako o przestrzeni
rywalizacji o uwagę Klientów, Pracowników i otoczenia biznesowego.

Dzięki wykorzystaniu metody Attention Marketing zanika tradycyjny podział
przedsiębiorstw na działające w modelu B2B (business to business)
i B2C (business to consumer). Każdy Klient, czy jest to konsument, czy manager
decydujący o wyborze dostawcy, jest przede wszystkim świadomą jednostką,
biorącą udział w procesie komunikacji. Dlatego promujemy wśród naszych
Klientów model  B2H (business to human), w którym Klient jest w pierwszej
kolejności człowiekiem i jego potrzeby są najważniejsze.

Jako dostawcy treści kładziemy silny nacisk na jej jakość, działając zgodnie z zasadą,
że kiedy treść jest wartościowa i atrakcyjna, to staje się potrzebna.

Attention Marketing to biznesowe doradztwo, które poprawia kluczowe
wskaźniki związane ze sprzedażą i wizerunkiem przedsiębiorstwa.
Budujemy strategie komunikacyjne w oparciu o narrację pozytywną z silnym
naciskiem na prosprzedażowy aspekt działań, będących efektem tej strategii.
Rozumiemy biznes naszych Klientów: jego cele, potrzeby i problemy.
Umiejętnie łączymy wiedzę z zakresu zarządzania, HR, R&D, sprzedaży,
marketingu, PR i IT, z praktyką prowadzenia projektów strategicznych.

Pełnimy u swoich Klientów rolę facylitatorów i kierowników złożonych
projektów na styku biznesu i komunikacji. Uczestniczymy w tworzeniu strategii
rozwoju przedsiębiorstwa i zarządzamy relacjami Klienta z otoczeniem.

Biegle poruszamy się między światem biznesu, mediów, instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi.

Kluczowe obszary, w których działamy:

 • wzmocnienie wizerunku i zwiększenie wartości brandu
 • wparcie sprzedaży
 • relacje inwestorskie – z obecnymi i potencjalnymi właścicielami
 • wsparcie w komunikacji ze wspólnotą lokalną (community affairs), samorządem
  i władzą centralną (public affairs) oraz organizacjami pozarządowymi
 • relacje z pracownikami i komunikacja wewnętrzna

Attention Marketing Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
mail: office@attentionmarketing.pl
tel: +48 605 561 861

Tworzymy treści wartościowe
i atrakcyjne, a przez to potrzebne

sss

Attention Marketing Research dostarcza najwyższej jakości content w postaci badań,
raportów i analiz wykorzystywanych do działań komunikacyjnych i sprzedażowych

Attention Marketing Research to połączenie wiedzy i doświadczenia konsultantów Attention Marketing
i zespołu badaczy rynku z Civitta Polska. W ten sposób dostarczamy najwyższej jakości
content w postaci badań, raportów i analiz wykorzystywanych do działań komunikacyjnych i sprzedażowych.

Badania marketingowe i badania rynku są w dalszym ciągu niedocenianym w Polsce
elementem strategii biznesowej i działań komunikacyjnych. W Attention Marketing skupiamy się
na tym, aby tworzony dla naszych Zleceniodawców merytoryczny content odpowiadał
na rzeczywiste problemy i potrzeby ich Klientów. Dzięki takiemu podejściu powstające materiały
budują świadomość i wartość marki oraz wzmacniają jej więzi z otoczeniem,
co przekłada się na wyniki sprzedaży.

Naszym wyróżnikiem jest unikatowe połączenie doświadczenia w zakresie doradztwa
strategicznego i komunikacyjnego oraz szerokiej oferty badań rynkowych dla
wielu sektorów i segmentów biznesu. Metoda Attention Marketing to unikalne
konstruowanie narzędzi badawczych, aby ich wyniki zostały maksymalnie wykorzystywane
na poziomie budowania strategii i rozwoju biznesu, tworzenia nowych produktów i usług,
realizacji projektów komunikacyjnych w tym budujących i wspierających sprzedaż.

Beneficjentem badań realizowanych przez AM Research jest Zarząd oraz wszystkie
strategiczne działy w firmie takie jak R&D, sprzedaż, marketing i PR. Pełnimy rolę facylitatora,
który umiejętnie łączy cele organizacji w projekty badawcze.

Dzięki naszym kompetencjom i doświadczeniu w zakresie badań i analiz rynkowych
jesteśmy w stanie pomóc zarówno dużym, międzynarodowym firmom, jak i niewielkim
przedsiębiorstwom w tworzeniu i realizacji strategii biznesowej.

Realizowane przez nas projekty badawcze wspierają szereg strategicznych
obszarów biznesowych naszych Klientów poprzez:

 • wsparcie sprzedaży, zarówno w segmencie B2C jak i B2B
  (lead generation, optymalizowanie procesów sprzedażowych i obsługowych)
 • wsparcie dla działań marketingowych i komunikacyjnych
 • mierzenie aktualnych trendów w branży Zleceniodawcy oraz benchmarking
 • optymalizowanie strategii komunikacyjnej i sprzedażowej dostosowanej
  do oczekiwań odbiorców
 • dostarczanie unikatowego contentu na potrzeby witryny internetowej,
  mediów społecznościowych oraz wsparcie dla działań realizowanych
  w kanale digital- wsparcie merytoryczne podczas wystąpień publicznych
  – seminariów, kongresów, konferencji czy warsztatów sprzedażowych

Attention Marketing Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
mail: office@attentionmarketing.pl
tel: +48 605 561 861

Pomagamy budować świadomość marki
poprzez rozwiązywanie ludzkich problemów

Fundacja Attention Marketing Institute, promuje „dobrą stronę marketingu”.
Odwołujemy się do trendów w komunikacji, która na każdym etapie kontaktu
z Klientem ma stanowić dla niego wartość.

Naszym celem, poza współpracą branżową, jest wypracowywanie
rekomendacji działań dla firm, instytucji i organizacji pozarządowych
w oparciu o aktualne światowe trendy w marketingu, komunikacji i sprzedaży.

Celami Fundacji są: propagowanie oraz wspieranie idei attention marketingu,
opartej na etycznych działaniach biznesu rozwiązującego ludzkie problemy,
a nie generującego sztuczne potrzeby. Prowadzimy działalność badawczą,
kulturalną i edukacyjną oraz wspieramy ideę innowacji w biznesie.

Co roku przeprowadzamy na kilkuset polskich średnich i dużych firmach badania:
„Attention Marketing Research”, w których pokazujemy obecne trendy
w marketingu, reklamie i PR wraz z rekomendacjami.

Wspólnie z naszym Partnerem, firmą ADVALUE, wspieramy ideę Brand Social Responsibility®.

Fundacja tworzy Rade Naukową, w której skład wchodzą przedstawiciele świata biznesu,
nauki, mediów i organizacji pozarządowych.

Attention Marketing Institute posiada szeroką ofertę szkoleniową przeznaczoną dla firm,
uczelni, organizacji pozarządowych i innych instytucji zainteresowanych zmianami jakie
zachodzą w obecnym świecie w kontekście mediów i działań komunikacyjnych dotyczących
zarówno marketingu, PR jak i sprzedaży.

Przykładowa tematyka szkoleń:

 • zmień się albo znikaj – światowe trendy w marketingu i PR vs lokalne uwarunkowania
 • jak cyfrowa rewolucja zmienia nawyki sprzedażowe i komunikacyjne?
 • firma jako wydawca treści. Jeżeli coś Ci się nie podoba – zmień to sam!
 • przymiotnik osłabia rzeczownik, jak się komunikować z otoczeniem w dzisiejszych czasach
 • po co nam strategia komunikacyjna?
 • komunikacja w sytuacjach kryzysowych

Attention Marketing Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
mail: office@attentionmarketing.pl
tel: +48 605 561 861

Zespół zarządzający
Maciej Sokołowski
Partner Zarządzający
Attention Marketing Sp. z o.o.
Doradztwem strategicznym w zakresie komunikacji zajmuję się nieprzerwanie od 2004 roku. Wcześniej pracowałem jako dziennikarz newsowy w agencji informacyjnej.

Specjalizuję się w tworzeniu contentu, świadczenia usług doradczych, tworzeniu i realizacji strategii komunikacyjnych zarówno w segmencie B2B, jak i B2C skoncentrowanych zarówno na celach marketingowych i wizerunkowych, ale również wspierających przyjętą strategię sprzedażową organizacji. Dotychczas byłem odpowiedzialny za doradztwo strategiczne i zarządzanie działaniami komunikacyjnymi dla firm z branży nowych technologii, telekomunikacyjnej, finansowej, doradztwa personalnego, zbrojeniowej, doradztwa prawnego oraz dóbr luksusowych.

Prywatnie jestem ojcem Ukochanego Mikołaja - młodego piłkarza, a sam od lat zapalonym (L)egionistą oraz pasjonatem kulinarnych podróży.
Zespół zarządzający
Maciej Sokołowski
Partner Zarządzający
Attention Marketing Sp. z o.o.
Doradztwem strategicznym w zakresie komunikacji zajmuję się nieprzerwanie od 2004 roku. Wcześniej pracowałem jako dziennikarz newsowy w agencji informacyjnej.

Specjalizuję się w tworzeniu contentu, świadczenia usług doradczych, tworzeniu i realizacji strategii komunikacyjnych zarówno w segmencie B2B, jak i B2C skoncentrowanych zarówno na celach marketingowych i wizerunkowych, ale również wspierających przyjętą strategię sprzedażową organizacji. Dotychczas byłem odpowiedzialny za doradztwo strategiczne i zarządzanie działaniami komunikacyjnymi dla firm z branży nowych technologii, telekomunikacyjnej, finansowej, doradztwa personalnego, zbrojeniowej, doradztwa prawnego oraz dóbr luksusowych.

Prywatnie jestem ojcem Ukochanego Mikołaja - młodego piłkarza, a sam od lat zapalonym (L)egionistą oraz pasjonatem kulinarnych podróży.
Nasi konsultanci wspierali