Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komunikacyjne Media Centrum przy Ambasadzie Ukrainy w RP przygotowali kampanię komunikacyjną „Dziękuję Ci, Polsko!” („Thank You, Poland!”). Jej celem jest podkreślenie wdzięczności Ukraińców wobec Polaków za ogromną pomoc w łagodzeniu skutków pełnoskalowej wojny, wywołanej przez Rosje, w której do dzisiaj cierpi naród Ukrainy.

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, kilka milionów Ukraińców zostało zmuszonych do pozostawienia własnych domów i szukania bezpiecznego miejsca. W tych strasznych okolicznościach Polacy zaangażowali się w udzielenie opieki i wsparcia. Natychmiastowa reakcja polskiego narodu ułożyła się w nowy wątek wspólnej historii, zbudowanej na prawdziwej mocnej przyjaźni.

Na podstawie tysięcy prawdziwych historii powstał film, opracowany przez Dom Produkcyjny ESSE i reżysera Stanisława Kapralowa, opowiadający historię przyjaźni i wsparcia między narodami Ukrainy i Polski. Po raz pierwszy został on zaprezentowany przez Ambasadę Ukrainy w  RP polskim mediom 10 listopada 2022 roku, a od 11 listopada 2022 roku publikowany jest  dla szerokiego grona polskich odbiorców.

Kampania komunikacyjna „Dziękuję Ci, Polsko!” została uruchomiona w celu szerokiego rozpowszechnienia spotów telewizyjnych, aby nagłośnić wdzięczność Ukraińców wobec Polaków, przyjaźń między narodami i gotowość Ukrainy do utrzymania i rozwoju silnych relacji między dwoma krajami. Kampania ma na celu również przeciwdziałanie rosyjskiej propagandzie i próbom minimalizacji poziomu więzi i wsparcia między Ukrainą a Polską.

Kampania rozpoczęła się 16 stycznia i potrwa do 3 lutego. Za opracowanie planu komunikacji i realizację kampanii komunikacyjnej odpowiada Attention Marketing we współpracy z domem mediowym Five Media.  W ramach kampanii wykorzystane zostaną następujące kanały komunikacji – TV, OOH/DOOH oraz promocja w serwisach społecznościowych. Są więc spoty telewizyjne, emitowane w TVP, TVN i Polsacie; filmy i grafiki wykorzystujące główne wątki kampanii w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram i YouTube) oraz w warszawskim metrze, galeriach handlowych czy na dworcach kolejowych Warszawy, Wrocławia, Katowic, Krakowa i Przemyśla.