Z końcem lutego 2017 roku Konsultanci Attention Marketing zakończyli trzymiesięczny projekt wspierania RAFAKO S.A. w realizowanym przez nich Programie Dobrowolnych Odejść. Władze spółki realizując projekt postawiły na transparentność i otwartą komunikację, co zostało przyjęte dobrze nie tylko przez pracowników, ale także inwestorów.

Celem Programu Dobrowolnych Odejść było także dostosowanie kompetencji pracowników RAFAKO do zmieniającej się sytuacji rynkowej w obszarze działania Spółki. Firma postawiła bowiem na  wzmocnienie swojej pozycji nie tylko w Polsce, ale i na rynkach zagranicznych.

– Poprzez Program Dobrowolnych Odejść Zarząd RAFAKO chciał wyjść naprzeciw wyzwaniom rynkowym, oczekiwaniom młodych ludzi oraz wypaleniu zawodowemu niektórych grup pracowników – tłumaczy Anna Zembaty-Łęska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Personelem w RAFAKO – Nasza przyszłość to świadomy i ustrukturyzowany rozwój młodych pracowników. Chcemy odpowiedzieć na ich oczekiwania i aspiracje. Aby to się stało musieliśmy uporządkować strukturę zatrudnienia.

Zgodnie
z założeniami władz RAFAKO Program miał objął maksymalnie 200 pracowników, a
firma na jego realizację zarezerwowała 15 mln złotych.

Program Dobrowolnych Odejść polegał na umożliwieniu
pracownikom, którzy spełnili odpowiednie kryteria, dobrowolnego, czyli opartego
na wyłącznej inicjatywie pracownika, odejścia z firmy na korzystnych i
przejrzystych warunkach. Ostateczną decyzję o objęciu pracownika Programem
podejmował jednak pracodawca, oceniając każdy wniosek indywidualnie
  mówi Marta Olejnicka z HR Base, firmy
doradczej współpracującej z Zarządem Rafako. –
W projektowanie Programu Dobrowolnych Odejść Rafako zaangażowani byli
przedstawiciele działających w firmie związków zawodowych. Rozstanie z
pracodawcą ułatwić miały różnorodne finansowe i pozafinansowe benefity, które
pozwalały na zbudowanie kolejnego etapu życia zawodowego w świadomy sposób, bez
zbędnego, determinowanego sytuacją finansową, pośpiechu
dodaje Marta Olejnicka.  

Otwartość i transparentność – komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

Program
Dobrowolnych Odejść był pierwszym tego typu projektem w ponad 60-letniej
historii firmy RAFAKO. Władze spółki od samego początku postanowiły postawić na
transparentność i otwartość, tak żeby zminimalizować wszelkie potencjalne obawy
i napięcia wśród pracowników.

Ponad 200 managerów i kadry kierowniczej firmy przeszło specjalne warsztaty podczas których zostali wprowadzeni w szczegóły Programu. W sesjach pytań i odpowiedzi ćwiczyli w jaki sposób rozmawiać z pracownikami o zasadach i warunkach Programu Dobrowolnych Odejść, żeby możliwie szybko rozwiewać wszelkie potencjalne wątpliwości i obawy.

– Informacje o zasadach Programu trafiały do pracowników za pośrednictwem licznych kanałów komunikacji: zakładowy radiowęzeł, Intranet oraz wydawany przez Grupę PBG magazyn „Ogniwo”. Pracownicy mieli wiele możliwości zasięgnięcia wiedzy o szczegółach Programu oraz zadania pytań. Do ich dyspozycji byli pracownicy Biura Zarządzania Personelem. Dodatkowa działała dedykowana poczta e-mail. Pracownicy mieli możliwość zadania anonimowego pytania za pośrednictwem specjalnie przygotowanych i rozstawionych w zakładzie urn. Przygotowywaliśmy także dedykowany dla pracowników Biuletyn Programu Dobrowolnych Odejść. Wszystko po to aby na każdym etapie Programu każdy zainteresowany miał pełen dostęp to rzetelnej wiedzy na jego temat – opowiada  Adam Sanocki, Partner Zarządzający w spółce Attention Marketing, realizującej działania komunikacyjne w ramach PDO.

Biuletyn dotyczący Programu Dobrowolnych Odejść, w którym znalazły się podstawowe informacje o Programie oraz odpowiedzi na pytania pracowników, także te zadane anonimowo kolportowany był w wybranych punktach firmy i dostępny także w wersji elektronicznej.

Dla Zarządu RAFAKO, firmy notowanej na giełdzie, od początku ważne było także to, jak Program Dobrowolnych Odejść zostanie oceniony przez dziennikarzy i inwestorów. Media szeroko informowały o rozpoczęciu projektu w RAFAKO, jego celach i założeniach wynikających z realizowanej przez firmę strategii rozwoju. Podkreślały także wyjątkowość Programu, w którego projektowanie zaangażowały się nawet związki zawodowe, co stanowi przykład dobrej, merytorycznej współpracy między władzami firmy i stroną związkową, z korzyścią dla pracowników.

Wyniki i ocena PDO

– Program Dobrowolnych Odejść został przyjęty ze zrozumieniem przez Pracowników. Z anonimowych ankiet przeprowadzonych już po zamknięciu etapu składania wniosków wynika, że zarówno osoby które skorzystały z PDO jak i pozostali pracownicy uważają, że otrzymali pełną, kompleksową informację o warunkach Programu i o zasadach ocen wniosków – podkreśla Anna Zembaty-Łęska – Dla Zarządu RAFAKO i dla mnie osobiście, jest to dowód na to, że otwartość i transparentność, na którą postawiliśmy decydując się na uruchomienie Programu miała sens.

Z anonimowych ankiet wynika, że pracownicy otrzymali pełną, kompleksową informację o warunkach Programu i o zasadach ocen wniosków. Uważa tak 84 proc. przebadanych pracowników. Przeciwnego zdania było 12 proc. biorących udział w badaniu, a 4 proc. nie miało na ten temat opinii. Zapytani o decyzję Zarządu o uruchomieniu PDO pracownicy w większości uznali ją za słuszną. Stwierdziło tak 83 proc. badanych. 13 proc. było przeciwnego zdania, a pozostali nie udzielili żadnej odpowiedzi. Optymistyczne wniosku płyną także z analizy odpowiedzi na pytanie o atrakcyjność warunków PDO dla Pracowników. 84 proc. ankietowanych uznało, że pakiet świadczeń był atrakcyjny. Zdaniem 12 proc. przebadanych PDO nie był atrakcyjny dla Pracowników, a 4 proc. nie udzieliło odpowiedzi na pytanie.

– Wyniki ankiety bardzo nas cieszą, bo dowodzą, że Program Dobrowolnych Odejść został dobrze przygotowany i przeprowadzony – podsumowuje Anna Zembaty-Łęska