Wyspecjalizowana w doradztwie komunikacyjnym firma została Partnerem organizowanego przez Fundację Microfinance Centre konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. W konkursie nagrodzone zostaną dynamicznie rozwijające się mikrofirmy, które realizują ideę zrównoważonego rozwoju.

Konsultanci Attention Marketing będą odpowiadali za koordynację działań komunikacyjnych związanych z konkursem prowadzonych w szerokiej Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości, w skład której wchodzą: Business Centre Club, Business Link, Fundacja Wspomagania Wsi, Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, Pracodawcy RP, Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych i Związek Rzemiosła Polskiego.

– Promowanie Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku to nie tylko ciekawy projekt który realizujemy. Idea mikroprzedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju wpisuje się także w nasz model biznesowy – mówi Adam Sanocki, Partner Zarządzający w Attention Marketing od lat zaangażowany w działalność pozarządową – Konkurs jest doskonałym przykładem projektu funkcjonującego na styku biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Rzeczywistości każdego z trzech sektorów w wielu miejscach się przecinają i przenikają, dlatego w Attention Marketing stawiamy na zrównoważony rozwój kompetencji naszych konsultantów we wszystkich trzech kierunkach. Uważamy, ze trójsektorowość, w połączeniu kompetencjami komunikacyjnymi i znajomością świata mediów, stanowią o skutecznej komunikacji w dzisiejszym świecie.

Zrównoważony rozwój

– Celem konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku jest wspieranie zarówno młodych mikrofirm jak i tych, które na rynku z powodzeniem działają od lat. Nagrodzimy mikroprzedsiębiorstwa, które rozwijają się i z sukcesem wprowadzają na rynek nowe produkty i usługi, ale także inne mikroprzedsiębiorstwa takie jak małe firmy rodzinne czy zakłady rzemieślnicze  – mówi Grzegorz Galusek, Prezes Fundacja Microfinance Centre – Ocenimy także odpowiedzialność uczestniczących w konkursie mikrofirm wobec klientów, pracowników i społeczności lokalnej oraz ich aktywność proekologiczną.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku organizowany jest od 2005 roku. Skierowany jest do najszybciej rozwijających się mikrofirm, które rywalizują o atrakcyjne nagrody pieniężne. Nagroda główna to 45 tysięcy złotych, ale organizator przewidział także nagrody dodatkowe. Uczestniczące w konkursie mikroprzedsiębiorstwa oceniane będą nie tylko pod kątem perspektyw rozwojowych. Równie istotne będzie nastawienie na zrównoważony rozwój i aktywność proekologiczna. Konkurs organizuje Fundacja Microfinance Centre przy finansowym wsparciu Citi Foundation.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro. Aplikacje zbierane są poprzez stronę internetową konkursu: https://www.mikroprzedsiebiorca-roku.pl. Etap zbierania zgłoszeń potrwa do 24 marca. Uroczysta konkursowa gala, w czasie której wręczone zostaną nagrody odbędzie się 8 czerwca w Warszawie.

Spośród wszystkich poprawnie wypełnionych zgłoszeń zostanie wybrany zwycięzca, który otrzyma NAGRODĘ GŁÓWNĄ w wysokości równowartości 45 000 zł oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2016. Kapituła konkursu wskaże także zwycięzców i przyzna nagrody pieniężne o równowartości 13 000 zł w następujących kategoriach dodatkowych:

  • START dla najmłodszych mikroprzedsiębiorstw,
  • PROGRES dla firm “wieku średniego”,
  • SENIOR dla firm działających na rynku najdłużej,
  • MŁODY BIZNES dla mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez osoby poniżej 30. roku życia,
  • KOBIETA MIKROPRZEDSIĘBIORCZYNI dla mikrofirm prowadzonych przez przedsiębiorcze kobiety.