Specjalizująca się w doradztwie komunikacyjnym firma Attention Marketing jako pierwsza w Polsce podpisała porozumienie z międzynarodową platformą Emerging Europe, której misją jest wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego i demokratycznego w 23 krajach regionu, obejmującego Europę Środkową i Południowo-Wschodnią oraz Kaukaz.

Porozumienie Attention Marketing z Emerging Europe zostało zawarte we wrześniu 2020 roku i obejmuje szeroką współpracę w ramach kompetencji oraz możliwości każdej ze stron.

– Nawiązanie współpracy z Emerging Europe daje komunikacyjne „okno na świat” dla firm i instytucji naszego regionu. Z tego serwisu korzystają największe redakcje i agencje prasowe z całego świata, między innymi BBC, CNN i inne. Misja Emerging Europe doskonale wpisuje się w nasze wartości i sposób działania bo od początku staramy się być firmą doradczą będącą jednocześnie facylitatorem pomiędzy światem biznesu, administracją i organizacjami pozarządowymi. To również dodatkowe możliwości dla naszych Klientów, którzy myślą o budowaniu swojego wizerunku nie tylko w kraju. – tłumaczy Adam Sanocki, PartnerZarządzający w Attention Marketing.

– Prowadzone przez nas programy, np. Emerging Europe Awards, niejednokrotnie pokazały ile fantastycznych projektów, inicjatyw i wreszcie organizacji działa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Polska wśród krajów, które obejmuje nasza organizacja, jest największą gospodarką z ogromnym potencjałem. Czas, aby te pozytywne przykłady i dobre praktyki były jeszcze bardziej zauważane na świecie. Jestem przekonany, że nasza współpraca z Attention Marketing znacznie się do tego przyczyni. – dodaje Andrew Wrobel, Founding Partner w EmergingEurope.

Celem współpracy jest popularyzacja w przestrzeni publicznej aktywności związanych ze wspólną realizacją zadań oraz w szczególności – podnoszenie świadomości obywateli. Dbanie o rozwój innowacji, dzielenie się ważną informacją ze społeczeństwem oraz umożliwienie sprawnego przepływu informacji między Polską a innymi krajami.