Specjalizująca
się w doradztwie komunikacyjnym firma Attention Marketing podpisała umowę z
Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji.

Zakres umowy obejmuje biuro prasowe, obsługę social
mediów w tym  Facebook oraz
LinkedIn+Twitter. Dodatkowo Attention Marketing zrealizuje dwa na rzecz Izby
dwa projekty: audyt strony www pod kątem obszarów którymi zajmuje się PIIT oraz
analiza i rekomendacje związane z komunikacją wewnętrzną do członków Izby.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji to platforma
firm działających na rzecz
cyfrowej transformacji gospodarki i modernizacji państwa. Od 1993 roku jest
partnerem sektora teleinformatycznego w budowaniu relacji z otoczeniem
biznesowym i regulacyjnym. Współtworzy fundamenty cyfrowego rozwoju pracując na
rzecz dobrych regulacji i procedur, które umożliwiają cyfrową modernizację
Państwa, przy zachowaniu zasad swobody  gospodarczej.