Specjalizująca
się w doradztwie komunikacyjnym firma Attention Marketing na zlecenie Instytutu
Europejskiego Banku Inwestycyjnego współorganizuje międzynarodową konferencję poświęconą
alternatywnym formom finansowania „Alternative Finance Forum”, która odbędzie
się 5 października w Warszawi
e.

Zakres projektu obejmuje promocję wydarzenia w
poszczególnych grupach docelowych potencjalnych uczestników oraz szereg działań
związanych z organizacją wydarzenia i komunikacją.

– To już kolejny projekt, który pozwala nam łączyć
nasze trójsektorowe kompetencje z korzyścią dla bardzo pożytecznych inicjatyw, do
jakich bez wątpienia zalicza się Alternative Finance Forum. Konferencja zgromadzi
przedstawicieli instytucji finansowych, urzędników wysokiego szczebla, organów
regulacyjnych oraz badaczy i ekspertów, którzy wspólnie dyskutować będą o
alternatywnych formach finansowania, które od czasu kryzysu finansowego stale
zyskują na znaczeniu, a w połączeniu z rozwojem technologii generują zarówno
szanse jak i szereg zagrożeń dla społeczeństw żyjących w zglobalizowanym
świecie
– mówi Dawid Michnik, Partner
Attention Marketing –
  Dodatkowo współpraca z Instytutem
Europejskiego Banku Inwestycyjnego to ważny krok w rozwoju naszej firmy i
realizacja strategii biznesowej nastawionej na dywersyfikację portfela klientów
i pozyskiwanie projektów w skali międzynarodowej –
dodaje Michnik.

Idea Alternative Finance Forum

W czasie szeregu paneli i wystąpień polscy i
zagraniczni eksperci będą poruszać tematy związane z innowacyjnymi
technologiami finansowymi i alternatywami w dziedzinie finansów społecznych.
Dyskusje dotyczyć będą także platform pożyczkowych online dla małego biznesu,
crowdfundingu, platform pożyczkowych P2P, pieniędzy wspólnotowych, obligacji
społecznych, banków społecznych, finansowania kobiet, rządowych platform
wsparcia oraz reform politycznych dotyczących alternatywnych form finansowania.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a zainteresowani
udziałem mogą zgłosić się wypełniając formularz dostępny na stronie wydarzenia:
www.alternativefinanceforum.com.

Organizatorem konferencji jest Fundacja Microfinance
Centre, globalna sieć zrzeszająca 106 instytucje mikrofinansowych z Europy i
Azji Środkowej. Konferencja wspierana jest także przez Instytut Europejskiego
Banku Inwestycyjnego (EIB Institute), European Microfinance Network i Unię
Europejską.

Technologa
w służbie społeczeństwa

– Od czasu
globalnego kryzysu finansowego, alternatywne formy finansowania, obejmujące
instrumenty finansowe i kanały dystrybucji wychodzące poza tradycyjny system
finansowy, rozwijają się dynamicznie w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji
– podkreśla Grzegorz Galusek, Prezes
Fundacji Microfinance Centre, która organizuje konferencję
Od crowfundingu udziałowego po pożyczki
społecznościowe dla klientów biznesowych i indywidualnych po crowfunding oparty
na nagrodach, alternatywne formy finansowania dostarczają kredytów małym
przedsiębiorstwom, zapewniają start-upom kapitał zalążkowy i kapitał
podwyższonego ryzyka. Jednocześnie oferują konsumentom przejrzyste sposoby
inwestowania lub pożyczania, promują kreatywność, wspierają innowacje, tworzą
miejsca pracy i finansują wartościowe cele społeczne
– mówi Galusek.

Jak podkreśla ekspert rozwój przełomowych technologii
i mikrofinansowania pomaga wielu alternatywnym instytucjom finansowym w
rzuceniu wyzwania obecnemu sektorowi finansowemu. Pojawiają się jednak pytania,
do jakiego stopnia pożądany jest dalszy rozwój sektora i jakie są zagrożenia związane
z taką dynamiką wzrostu.

– Kwestia
niedostatecznych lub nadmiernych mechanizmów regulacji stanowi główny element
debat prawnych. W tym kontekście kraje UE przyjęły różne systemy regulacyjne,
które umożliwiają, ograniczają lub są neutralne w odniesieniu do alternatywnych
instytucji finansowych –mówi Grzegorz Galusek z Microfinance
Centre.