Wojna zmusiła miliony osób z Ukrainy do poszukiwania schronienia w sąsiadujących z nią państwach Unii Europejskiej. Jak obecnie wygląda sytuacja tych osób?  Z jakich form pomocy korzystają, a co w systemie pomocy wymaga poprawy? Odpowiedzi na te pytania dostarczy nowe badanie Agencji Praw Podstawowych UE (FRA), za którego realizację w Polsce odpowiedzialna jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Promocję badania w intrenecie realizuje firma doradcza Attention Marketing.

23 sierpnia 2022 r. rozpoczęło się nowe badanie Agencji Praw Podstawowych UE (FRA). Ma ono na celu zbadanie doświadczeń osób, które opuściły Ukrainę z powodu rosyjskiej agresji i przebywają obecnie w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Poprzez identyfikację słabych punktów systemu wsparcia, badanie dostarczy instytucjom Unii Europejskiej i państwom przyjmującym wskazówek, w jaki sposób udoskonalić wsparcie dla uchodźców. W Polsce badanie przeprowadzi Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Badanie, realizowane w formie ankiety online, zgromadzi doświadczenia i poglądy dorosłych i dzieci, którzy opuścili Ukrainę po 24 lutego 2022 r. w związku z toczącą się wojną. Zawarte w kwestionariuszu pytania dotyczą takich sfer życia jak zatrudnienie, edukacja, zakwaterowanie czy ochrona zdrowia. Ponadto, pytania dotyczą również nauki języka, integracji społecznej oraz doświadczeń dyskryminacji czy zachowań rasistowskich. Ankieta dostępna jest w kilku wersjach językowych, w tym po ukraińsku i po rosyjsku.

Poza Polską, badanie jest prowadzone także w 9 innych państwach UE (m.in. Czechach, Niemczech, Rumunii i Słowacji). Potrwa ono do 20 września 2022 r., a publikację jego wyników FRA planuje na 2023 r.

Promocję badania w Polsce realizuje firma doradcza Attention Marketing, która wspólnie z HFPC przygotowała i realizuje strategię dotarcia do grupy docelowej.

Ankieta dostępna jest tu: https://bit.ly/ukrainesurvey.