Swoją działalność inauguruje Attention Marketing Sp. z o.o. Nowa marka pozycjonuje się jako firma doradcza wspierająca Klientów w działaniach marketingowych, komunikacyjnych i sprzedażowych. Unikatowy model działalności to połączenie consultingu z silnym działem badawczym i fundacją.

– Attention Marketing to sztuka zarządzania uwagą. Pełnimy u naszych Klientów rolę facylitatorów  i managerów złożonych projektów na styku biznesu i komunikacji –tłumaczy Adam Sanocki, Partner Zarządzający w Attention Marketing Sp. z o.o. – Uczestniczymy w tworzeniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa i zarządzamy relacjami Klienta z otoczeniem. Na co dzień biegle poruszamy się między światem biznesu, instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi. Właśnie ta trójsektorowość, w połączeniu kompetencjami komunikacyjnymi i znajomością świata mediów, stanowi jeden z naszych najważniejszych wyróżników – dodaje Adam Sanocki.

W ramach unikatowego modelu Attention Marketing funkcjonują trzy marki:

Attention Marketing Consulting specjalizuje się w doradztwie biznesowym i komunikacyjnym oraz poprawianiu kluczowych wskaźników związanych z wizerunkiem i sprzedażą swoich klientów.

Attention Marketing Research, dostarcza najwyższej jakości content w postaci badań, raportów  i analiz rynkowych wykorzystywanych do działań komunikacyjnych i sprzedażowych, stanowiąc połączenie wiedzy i doświadczenia konsultantów Attention Marketing i zespołu badaczy rynku z PMR Consulting & Research. Liderem zespołu badawczego jest Marcin Rzepka (Partner PMR Consulting&Research).

Fundacja Attention Marketing Institute promuje „dobrą stronę marketingu” i etyczne działania biznesu, którego celem jest rozwiązywanie ludzkich problemów, a nie generowanie sztucznych potrzeb. Celem Fundacji jest także cykliczne przygotowywanie rekomendacji dla firm, instytucji i organizacji pozarządowych w oparciu o aktualne trendy w marketingu, komunikacji i sprzedaży.

Attention Marketing oficjalnie inauguruje swoją działalność posiadając bogate portfolio klientów z którymi współpracuje. Do tego grona należą m.in.: Adecco Poland, AdValue, BZ WBK Leasing, BMG Adwokaci, Comp S.A. Creotech Instruments S.A. Modis Polska, Spring Professional oraz Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Spółka realizuje także działania projektowe oraz szkolenia dla firm i organizacji pozarządowych. W związku ze swoim rozwojem spółka prowadzi obecnie rekrutację na kilka stanowisk managerskich i asystenckich.

Holistyczne podejście

Zakres świadczonych przez Attention Marketing usług jest szeroki i definiowany raczej przez pryzmat celów biznesowych klientów niż poprzez konkretne produkty i narzędzia.

– Każdy Klient, czy jest to konsument, czy manager decydujący o wyborze dostawcy, jest przede wszystkim świadomą jednostką, biorącą udział w procesie komunikacji. Dlatego promujemy wśród naszych Klientów model  B2H (business to human), w którym Klient jest w pierwszej kolejności człowiekiem i jego potrzeby są najważniejsze – mówi Dawid Michnik, Partner w Attention Marketing Sp. z o.o.

Doświadczony zespół Attention Marketing Consulting buduje strategie komunikacyjne bazujące na narracji pozytywnej i umiejętnie łączy swoją wiedzę z zakresu zarządzania, R&D, sprzedaży, marketingu, PR i IT, z praktyką prowadzenia projektów strategicznych.

– Takie holistyczne podejście do rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb Zleceniodawców czyni z konsultantów Attention Marketing godnych zaufania partnerów dla managerów odpowiedzialnych za najważniejsze procesy i projekty w swoich firmach – dodaje Dawid Michnik.

Wartościowy content jest potrzebny… i realnie wspiera sprzedaż

Zgodnie z filozofią Attention Marketing, kiedy treść jest wartościowa i atrakcyjna – staje się potrzebna. Dlatego twórcy firmy chcą postawić na jakość tworzonego dla zleceniodawców merytorycznego contentu, tak żeby odpowiadał na rzeczywiste problemy i potrzeby ich klientów.

– Dzięki takiemu podejściu powstające materiały budują świadomość i wartość marki oraz wzmacniają jej więzi z otoczeniem, co przekłada się na wyniki sprzedaży – mówi Maciej Sokołowski, Partner Attention Marketing Sp. z o.o. – Naszą misją, ale i wartością, jest unikatowe połączenie wieloletniego doświadczenia w zakresie doradztwa strategicznego i komunikacyjnego oraz szerokiej oferty badań rynkowych dla wielu sektorów i segmentów biznesu. Metoda Attention Marketing pozwala na konstruowanie narzędzi badawczych w taki sposób, aby ich wyniki zostały maksymalnie wykorzystywane na poziomie budowania strategii i rozwoju biznesu, tworzenia nowych produktów i usług, realizacji projektów komunikacyjnych w tym budujących i wspierających sprzedaż – tłumaczy Maciej Sokołowski.

Konsultanci Attention Marketing wspólnie z badaczami z PMR projektują i współtworzą dedykowane produkty łączące korzyści płynące z realizacji badań w ramach działań komunikacyjnych i sprzedażowych. Beneficjentem badań realizowanych przez Attention Marketing Research są zarządy firm oraz wszystkie strategiczne działy w firmie w tym R&D, sprzedaż, marketing i PR.

Attention Marketing Institute czyli  misja i edukacja wpisana w model biznesowy

Twórcy Attention Marketing są przekonani, że rosnąca świadomość konsumentów wymusza na producentach i markach głębokie i rzeczywiste zaangażowanie w budowanie biznesu w oparciu o zaspokajanie realnych potrzeb i rozwiązywanie prawdziwych problemów oraz działania społeczne.

Do celów statutowych Fundacji należy także wypracowywanie cyklicznych rekomendacji działań dla firm, instytucji i organizacji pozarządowych w oparciu o aktualne światowe trendy w marketingu, komunikacji i sprzedaży.

– Fundacja propagować ma ideę Attention Marketing, opartą na etycznym działaniu biznesu rozwiązującego ludzkie problemy, a nie generującego sztuczne potrzeby – tłumaczy Adam Sanocki, który społecznie zaangażowany jest w działalność kilku organizacji pozarządowych i pełni funkcję prezesa Attention Marketing Institute – Będziemy także prowadzić działalność badawczą, kulturalną i edukacyjną.

Fundacja posiada szeroką ofertę szkoleniową przeznaczoną dla firm, uczelni, organizacji pozarządowych i innych instytucji zainteresowanych zmianami jakie zachodzą w obecnym świecie w kontekście mediów i działań komunikacyjnych dotyczących zarówno marketingu, PR jak i sprzedaży.