Według
badania przeprowadzonego przez Attention Marketing Research wspólnie z PMR
C&R – Marketing i PR w Polsce w 2017 roku – polskie średnie i duże firmy
najchętniej wykorzystują PR do działań związanych z komunikacją wewnętrzną.

Według
Raportu w 72 proc. badanych firm marketing i PR współtworzą strategię
sprzedażową. Niemal ¾ firm łączy działania marketingowe, sprzedażowe oraz PR.

Jednocześnie
public relations jest dopiero piątym z najważniejszych zadań działów marketingu
i komunikacji w polskich firmach. Ważniejsze zdaniem specjalistów od działań
komunikacyjnych jest budowanie strategii (69 proc.), sprzedaż (66 proc.) oraz
promocja (64 proc.) i e-marketing (45 proc.). Na duże zaangażowanie w działania
związane z PR wskazało 44 procent badanych.

PR zwrócony
do środka

Co
ciekawe 68 proc badanych uważa komunikację wewnętrzną w firmie za najważniejsze
zadanie dla działań public relations.

Jest
to o tyle zaskakująca informacja, że PR kojarzy się przede wszystkim z
budowaniem relacji z otoczeniem, przede wszystkim mediami. Tymczasem jedynie 46
proc. respondentów wskazało ten kierunek jako istotny. Aktywne wychodzenie z
przekazem do mediów w postaci prowadzenia biura prasowego zadeklarowało jedynie
17 proc. badanych.

Wynika
z tego, że działy PR skoncentrowane są między innymi na tworzeniu wewnętrznych
biuletynów, prowadzeniu intranetu i działaniach wewnętrznych, przy jednoczesnym
zachowaniu ostrożności przy kontaktach z mediami i organizacjami z zewnątrz. Pomiędzy
tymi aktywnościami znajdują się organizacje eventów oraz promocja na targach i
konferencjach.

Zwrócenie
się w kierunku komunikacji wewnętrznej bardzo nie zaskakuje. W dobie rynku
pracownika i niskiego bezrobocia w Polsce, działania takie są jak najbardziej konieczne.
Z pewnością firmy które prowadziły ją dobrze i stale przez ostatnie lata mogą
spać dużo spokojniej od tych, które obecnie próbują nadrobić stracony w tym
zakresie czas. Przy tak trudnym i kosztownym zadaniu jakim jest obecnie
znalezienie talentów na rynku pracy warto poświęcić więcej uwagi aby utrzymać
te, które już są w organizacji. Paradoksem jest natomiast obawa przed wyjściem
ze swoim przekazem na zewnątrz (ograniczenie działalności biura prasowego i działań
media relations). Znacznie ogranicza to bowiem budowanie swojego wizerunku,
także jako dobrego pracodawcy.

Pozyskiwanie
utalentowanych pracowników wiąże się z budowaniem odpowiedniego wizerunku firmy.
Pozwala to zbudować powiązanie między działaniami mającymi na celu zatrzymanie
pracowników w firmie, a tymi, które umożliwiają ich pozyskanie. W dobie mediów
społecznościowych i internetu pracownicy mają możliwość szybkiej weryfikacji
wszystkich informacji na temat firmy. Oznacza to, że im intensywniejsze są
działania employer brandingowe, tym większe ryzyko ponosi firma, w której są
one jedynie fasadą.

Więcej na www.marketingipr.pl

Dotrzeć z
komunikatem

Ludzie
wysyłają 12 mln wiadomości SMS co minutę oraz 294 mld e-maili dziennie. Syndrom
zmęczenia informacją został już zdiagnozowany i opisany przez psychologa Davida
Lewisa: coraz więcej osób nie jest w stanie przyswoić nowych wiadomości, mają
problem ze zrozumieniem prostych komunikatów, nie mówiąc już o ich selekcji.
Dlatego dotarcie do odpowiednich kandydatów jest coraz trudniejsze, a robienie
tego wyłącznie przy użyciu tradycyjnych metod może nie wystarczyć.

Coraz
bardziej istotne jest śledzenie „podróży kandydata” na podobnej zasadzie, na
jakiej producenci badają podróż zakupową swoich klientów. Kluczem do sukcesu
jest przebicie się do świadomości odbiorcy poprzez odpowiednią treść
zaadresowaną w odpowiednim miejscu i czasie.

Badanie
został przeprowadzone w 257 firmach z sektora średnich i dużych
przedsiębiorstw. Respondentami były osoby decyzyjne, pracujące w obszarze
działań marketingu i PR.

Cały Raport Marketing i PR w Polsce w
2017 roku do pobrania ze strony www.marketingipr.pl